Akuta situationer

Denna kurs är en kombination av Hjärt- lungräddning och Första hjälpen och lever med råge upp till de krav som Arbetsmiljöverket ställer på arbetsplatsen vad gäller beredskap för akuta sjukdomsfall. 

Halva kursen ägnas åt HLR och den andra halvan åt Första hjälpen enligt principen L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock). 
Under den andra delen får Ni som kursdeltagare lära er om andra livshotande tillstånd, men som inte innebär hjärtstopp. Särskild vikt läggs vid skapande och upprätthållande av fri luftväg, andningshjälp och hur Ni stoppar en yttre blödning.

Vi går även igenom vanliga sjukdomar som kan utvecklas till akuta tillstånd som till exempel, astma, diabetes och allergisk chock.

I denna utbildning finns stora möjligheter att anpassa utbildningen till era förhållanden. Kanske finns det riskfaktorer eller olyckstillbud som är mer frekvent förekommande inom ert företag eller organisation?

Efter slutförd kurs erhåller samtliga deltagare ett kompetenskort. Arbetsplatsen får även ett inramat diplom som bevis på genomförd utbildning.

Tidsåtgång: 4 timmar.

Deltagarantal: Max 12.


offertFÖRFRÅGAN

Vill du ha mer information om kursen eller en snabb offert så fyll i din email så återkommer vi så snart som möjligt.