Livräddande första hjälpen till barn

Kursen riktar sig till skolor, föreningar och organisationer och föräldragrupper. Kort sagt, till alla som kommer i kontakt med barn.

Kursen är uppdelad i två huvudstycken, barn under ett år (spädbarn) och barn från 1 år upp till pubertet. Orsaken till denna uppdelning är de fysiologiska skillnader som finns mellan de två åldersgrupperna i bland annat respiration (andning) och cirkulation. 

Det pedagogiska upplägget följer de principer vi använder vid utbildningen Hjärt- Lungräddning på vuxna där teori följs av praktiska övningar.
Även här ligger fokus på de praktiska momenten där varje kursdeltagare ska känna trygghet och att de verkligen behärskar varje del vid avslutad kurs.

I denna kurs ingår förutom Hjärt- lungräddning till barn även utbildning inom barnolycksfall och olika sjukdomstillstånd som kan drabba barn, så som epilepsi, astma och diabetes.

Under kursen har ni alla möjligheter att ställa frågor om det som ni kanske gått och funderat över. Kanske finns det finns det några speciella förhållanden och olycksrisker på er arbetsplats?

Efter slutförd kurs erhåller samtliga deltagare ett kompetenskort. Arbetsplatsen får även ett inramat diplom som bevis på genomförd utbildning.

Tidsåtgång: 4 timmar.

Deltagarantal: Max 12.


offertFÖRFRÅGAN

Vill du ha mer information om kursen eller en snabb offert så fyll i din email så återkommer vi så snart som möjligt.