Hjärt- Lungräddning

När en människa drabbas av plötsligt hjärtstopp är det livsavgörande att behandling påbörjas så fort som möjligt. Redan efter ett par minuter utan Hjärt- lungräddning är risken för bestående hjärnskador stor.

Kursen riktar sig till alla som vill lära sig Hjärt- lungräddning.

I inledningen av kursen ges en teoretisk genomgång av hjärtats funktion och vad som kan orsaka ett plötsligt hjärtstopp. Här förklaras också varför det är så viktigt att snabbt påbörja Hjärt- Lungräddning.

När Ni som kursdeltagare fått den teoretiska bakgrunden så går vi över till de praktiska övningarna. 
Kursens fokus ligger på praktiska momenten och vår instruktör går noggrant igenom varje delmoment och berättar gärna om egna erfarenheter och svårigheter han eller hon stött på under HLR-insattser. 

Under utbildningen övas även hantering av Övre luftvägsstopp och hur Du lägger en medvetslös person i Stabilt sidoläge.

Efter avslutat kurs erhåller varje kursdeltagare ett kompetenskort. Arbetsplatsen får även ett inramat diplom som bevis på genomförd utbildning.

 

Tidsåtgång: 2 timmar

Antal deltagare: Max 12


OFFERTFÖFRÅGAN

Vill du ha mer information om kursen eller en snabb offert så fyll i din email så återkommer vi så snart som möjligt.