Repetitionskurser

Repetition är som bekant kunskapens moder. 

Hur säker Du som kursdeltagare än känner dig efter avslutad utbildning så faller vissa bitar i glömska med tiden. Svenska HLR-rådet rekommenderar repetition av Hjärt- lungräddning en gång per år.

Tidsåtgången för en repetitionskurs är normalt lite kortare än för en grundutbildning. 
Vid en repetitionsutbildning med LIMA HLR utbildning repeteras inte bara grundutbildningen utan vi försöker även fördjupa kunskaperna med teori och nya övningar. 
Har det sedan Er grundutbildning kommit nya riktlinjer så belyser vi naturligtvis detta.

Kontakta oss och berätta vilka kurser ni gått tidigare och hur länge sen det var så sätter vi ihop en givande repetitionsutbildning, skräddarsydd för just Er.offertFÖRFRÅGAN

Vill du ha mer information om kursen eller en snabb offert så fyll i din email så återkommer vi så snart som möjligt.