Hjärtstartare är idag väldigt enkla och något som alla kan använda.
Trots den avancerade tekniken så är användarvänligheten hög, även i en mycket stressad situation. Direkt när du startar hjärtstartaren så börjar en röst ge dig instruktioner om vad som ska göras. 

Vid ett plötsligt hjärtstopp uppstår ofta ett elektriskt kaos i hjärtats retledningssystem.
När detta inträffar så skickas från hjärtstartaren en elektrisk stöt genom hjärtat som då förhoppningsvis kan återställa det elektriska systemet till normal rytm.
Hjärstartaren analyserar först hjärtats rytm och avgör om en strömstöt ska skickas. Du som användare kan alltså inte "råka" skicka en stött genom ett hjärta som inte är i behov av det.

Tidsaspekten är som bekant väldigt viktigt vid ett plötsligt hjärtstopp. Tiden till första elstöt (defibrillering) ska vara så kort som möjligt, vilket gör att vi rekommenderar alla arbetsplatser och publika anläggningar att ha en hjärtstartare. Utöver detta är det även viktigt att snabbt larma 112 och påbörja Hjärt- lungräddning

Alla får använda en hjärtstartare och det finns inget krav på att man ska ha gått någon utbildning för att få använda den. Vi rekommenderar dock alla att gå en kurs i HLR med hjärtstartare. Dels för att man efter en utbildning agerar snabbare och säkrare i en akut situation, men också för att det ofta känns bra att ha övat och att veta hur man ska agera om ett hjärtstopp skulle inträffa. En hjärtstartare på arbetsplatsen ska kännas som en trygghet, inte något obekant och skrämmande.

Begreppet defibrillator är något som främst används inom sjukvården och är ett annat ord för hjärtstartare. Ibland ses även beteckningen AED (Automated External Defibrillator) vilket är den internationella beteckningen för hjärtstartare. I Sverige ser du denna på bland annat flygplatser.

Vill du veta mer om hjärtstartare och hur de fungerar så kontakta oss gärna. På Svenska HLR-rådets hemsida finns också mycket bra information.